Schoolgids


De schoolgids beoogt als document aan de (toekomstige) ouders al die informatie te geven die nodig is om te weten wat voor een school de Rehobothschool nu eigenlijk is. Het gaat daarbij niet alleen om de beantwoording van allerlei vragen op praktisch gebied, maar ook om een duidelijke beschrijving van de doelen van het onderwijs op de school, waar de school nu eigenlijk 'voor staat' en wat zij met haar onderwijs beoogt. We hopen met deze schoolgids u wat dat betreft een duidelijk beeld te geven.
De schoolgids is met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school tot stand gekomen. Zij wordt eenmalig verstrekt aan het begin van het cursusjaar en aan ouders die in de loop van het cursusjaar hun kind aanmelden bij de school. Zoals elk jaar is ook dit jaar de schoolgids op enkele plaatsen gewijzigd t.o.v. de afgelopen jaren. Tevens is de beschrijving van de identiteit van de school, zoals die door het team is gerealiseerd, opgenomen in de schoolgids. Mochten er na het lezen van deze schoolgids bij u nog vragen over de inhoud leven, schroomt u dan niet om deze aan de school te stellen.

Lees hier de schoolgids.  

De Rehobothschool geeft ze de ruimte!